Naše mise

ENVIRONMENTÁLNÍ  POLITIKA
ISO 14001:2006


1.
Zahrnujeme hlediska životního prostředí do všech fází poskytování úklidových služeb,
včetně zmírnění dopadů na životní prostředí po ukončení této činnosti.

2.
Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení s chemickými úklidovými prostředky,
omezení vypouštění znečišťujících látek, snížení objemu produkovaných odpadů a jejich
využitím a recyklací zpomalíme čerpání surovinových zdrojů.

3.
Vedeme registr významných environmentálních aspektů a jejich dopadů, identifikujeme
zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Na likvidaci
případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky.

4.
Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli
materiálu a služeb. Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí byl v
souladu s našimi zásadami.

5.
Zavazujeme se, že budeme respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a
nařízení na ochranu životního prostředí a další požadavky, které se naší společnosti
týkají.

6.
Posilujeme odpovědnost všech osob pracujících pro organizaci nebo z jejího pověření za
ochranu životního prostředí a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany
životního prostředí. Informujeme všechny tyto osoby o záměrech společnosti
směřujících ke zvyšování ochrany životního prostředí.

7.
Zavazujeme se k tomu, že budeme neustále zlepšovat náš environmentální systém tak,
abychom snižovali negativní působení na životní prostředí. Budeme identifikovat všechny
možné environmentální aspekty a dopady a uplatňovat prevenci znečišťování.Přečtěte si "10 důvodů proč s námi"

ALCHEMA - menu
Crerated by INEX-CRM.cz   © 2010
ALCHEMA a WETROK - profesionální úklidové služby a WETROK technika
ALCHEMA a WETROK - volejte
Volejte:
516 416 444
Napište nám:
formulář
Alchema a WETROK - napište nám
WETROK katalog techniky